søndag den 25. oktober 2009

SAL/KAL

Jeg er jo med på Ravelry og der har jeg set at der er oprettet en gruppe der hedder Danske spindere.

Jeg har meldt mig ind der og er blevet inspireret til at være med på en SAL/KAL. Det vil sige at man skal spinde et garn af det samme slags fiber, samme farve og derefter strikke efter den samme opskrift, nemlig Go Fly A Kite Shawl.

Jeg kom så sent ind i gruppen at alle havde fået købt fiberen og var begyndt at spinde, så jeg gik i mine gemmer og fandt en fiber der også er merino, men er stribet i lidt andre farver.


Jeg satte mig med det samme til rokken for at spinde entrådet garn og efter at have spundet 39 g. kunne jeg ikke vente længere, men tog garnet af rokken i et bundt og målte lige hvor mange meter der var, (232) og vaskede det, hvorefter det fik lidt tæsk for at kunne holde sammen.


Så begyndte jeg at strikke sjalet til jeg ikke havde mere garn, der var kun til 8 rapporter. Nu måtte jeg jo til at spinde mere garn, så jeg kan komme videre.

Jeg har så spundet yderligere 80 g, der måler 684 meter. Det vil sige at det er lidt tyndere end det første jeg spandt, men det er der ikke noget at gøre ved, det laver jeg ikke om!

En anden ting jeg har opdaget er, at i første omgang spandt jeg over fold, men denne gang har jeg spundet lige fra enden af, fordi jeg ville spinde det i hele fiberens længde når nu det er så tyndt.

Dette kan jeg se bliver noget mere mixet hvor det i første omgang blev mere stribet.

Billede af videre forløb kommer senere.

I'm on Ravelry and I have seen that has been created a group called Danish spinners.
I have volunteered myself and having been inspired to be with a SAL / KAL. This means that you have to spin a yarn of the same kind of fiber, the same color and then knit using the same pattern, namely Go Fly A Kite shawl.
I came so late into the group that all had been purchased fiber and had begun to spin, so I went into my stash and found a fiber that also is merino, but are striped in slightly different colors.
I sat down immediately to the spinning wheel to spin yarn, single-threaded and having spun 39 g. I could not wait any longer, but took the yarn from the spinning wheel in a bundle and measured just how many meters there were, (232) and washed it, then it got a little beaten up to keep together.
So I started knitting the shawl until I had no more yarn, there were only 8 reports. Now I had to spin more yarn, so I can move forward.
I then spun an additional 80 grams, measuring 684 meters. This means that it is slightly thinner than the first I spun, but there's nothing to do about it!
Another thing I've discovered is, that initially I spun over the fold, but this time I have spun from the end because I wanted to spin it in the length of the fibres and now it is so thin.
This I can see the clour is somewhat more mixed, when it initially became more streaky.
Picture of further developments to come.

2 kommentarer:

Merete sagde ...

Hvor ser det godt ud Bente. Sikke nogen farver. Sjalet er bare så flot.
Merete

Susan sagde ...

Hej Bente.
Jrg håber at alt er ok. Vi ses vel snart på remissen?
Har du hørt fra Frederiks bastion, hvis man tjekker deres hjemmeside ser det ud som om de holdt julemarked i okt..........
Det er ellers så hyggeligt.
Hils Preben
Hilsen
Susan